برچسب: ورودی جدید
پاسخ به برخی از سوالات پرتکرار دانشجویان ورودی جدید ۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

پاسخ به برخی از سوالات پرتکرار دانشجویان ورودی جدید ۹۹

** فرآیند انتخاب واحد چگونه انجام می شود؟🔸️انتخاب واحد دانشجویان توسط اداره آموزش و به مرور در حال تکمیل است. از مراجعه حضوری برای انتخاب واحد خودداری کنید. ** نتیجه انتخاب واحد در کجا قابل مشاهده است؟🔸️در سامانه آموزشیار در قسمت “مشاهده آخرین وضعیت ثبت نام (ترم جاری)” برنامه هفتگی کلاس های شما قابل مشاهده…..