تقویم جدید آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

معاونان علوم پزشکی، علوم، مهندسی و کشاورزی و علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل « تقویم جدید آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی» را ابلاغ کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه، دکتر جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه، دستورالعمل « اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها ابلاغ کردند.

براساس این دستورالعمل، باید با برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی به موقع به اعضای هیأت علمی و دانشجویان ترتیبی اتخاذ شود تا تشکیل کلاسهای درسی در زمان های پیش بینی شده صورت پذیرد.

در این دستورالعمل تأکید شده است: با عنایت به بازه زمانی شروع و پایان کلاسها در نیمسال اول برای ورودی های قبل از ۹۹، تعداد جلسات کلاسها برای دانشجویان رشته های غیرپزشکی ۱۶ هفته (جلسه) و برای دانشجویان گروه علوم پزشکی و دامپزشکی ۱۷ هفته (جلسه) برگزار شود.

ضمناً با توجه به تأخیر در شروع کلاسهای درسی دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ ، واحدها/مراکز دانشگاهی موظف به تشکیل کلاسها به منظور تکمیل تعداد جلسات (۱۶ هفته و ۱۷ هفته) تا قبل از امتحانات هستند.

درخصوص کلاسهای مشترک ورودی های قبل ۹۹ یا پذیرفته شدگان جدید در نیمسال اول، تقویم آموزشی (پایان کلاس و امتحانات) ورودی ۹۹ ملاک عمل قرار گیرد و براساس آن برنامه ریزی و اقدام شود.

نیمسالثبت نام و انتخاب واحدشروع کلاسحذف و اضافهپایان کلاسبرگزاری امتحانات
اولورودی قبل از ۹۹۹۹/۶/۱ لغایت ۹۹/۶/۲۸۹۹/۶/۲۹۹۹/۷/۱۲ لغایت ۹۹/۷/۱۶۹۹/۱۱/۲۹۹/۱۱/۴ لغایت ۹۹/۱۱/۱۶
ورودی ۹۹۹۹/۸/۸ لغایت ۹۹/۸/۱۵۹۹/۸/۱۷۹۹/۸/۲۴ لغایت ۹۹/۸/۲۹۹۹/۱۱/۱۶۹۹/۱۱/۱۸ لغایت ۹۹/۱۱/۲۹
دومورودی قبل از ۹۹۹۹/۱۱/۱۱ لغایت ۹۹/۱۱/۲۳۹۹/۱۲/۲۹۹/۱۲/۹ لغایت ۹۹/۱۲/۱۴غیرپزشکی: ۱۴۰۰/۴/۳۱۴۰۰/۴/۱۲ لغایت ۱۴۰۰/۴/۲۴
ورودی ۹۹۹۹/۱۱/۲۰ لغایت ۹۹/۱۱/۳۰پزشکی: ۱۴۰۰/۴/۱۰
دوره تابستان۱۴۰۰/۴/۲۶ لغایت ۱۴۰۰/۴/۳۱۱۴۰۰/۵/۲ـ۱۴۰۰/۶/۴۱۴۰۰/۶/۶ لغایت ۱۴۰۰/۶/۱۱

برچسب ها: