ویژه های خبری :
فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گرامی باد.

فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گرامی باد.

راهنمای ورود و انتخاب واحد در سیستم آموزشیار مخصوص دانشجویان ورودی قدیم

راهنمای ورود و انتخاب واحد در سیستم آموزشیار مخصوص دانشجویان ورودی قدیم

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

فرا رسیدن ماه محرم و عزای حسینی تسلیت باد.

فرا رسیدن ماه محرم و عزای حسینی تسلیت باد.