ویژه های خبری :
میلادحضرت رسول اکرم «ص» و امام جعفرصادق «ع» مبارک باد.

میلادحضرت رسول اکرم «ص» و امام جعفرصادق «ع» مبارک باد.

راهنمای ورود و انتخاب واحد در سیستم آموزشیار مخصوص دانشجویان ورودی قدیم

راهنمای ورود و انتخاب واحد در سیستم آموزشیار مخصوص دانشجویان ورودی قدیم

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ثبت نام بدون آزمون ( ویژه استعدادهای درخشان ) مقطع کارشناسی ارشد رشته های پزشکی و غیرپزشکی سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد .

ثبت نام بدون آزمون ( ویژه استعدادهای درخشان ) مقطع کارشناسی ارشد رشته های پزشکی و غیرپزشکی سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد .