برچسب: کتابخانه مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی
با حکمی از سوی دکتر طهرانچی: رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد
۴ مرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی: رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (مرحوم دکتر حبیبی) را منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، دکتر علی جهان را به عنوان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (مرحوم دکتر حبیبی) منصوب کرد. در متن…..