برچسب: معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه
با حکمی از سوی دکتر جهان‌بین: سرپرست اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد
۴ مرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

با حکمی از سوی دکتر جهان‌بین: سرپرست اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی سرپرست اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه را منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرزاد جهان‌بین سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر سیدکاظم یکانی را به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب.....