راجع به تسهیلات(وام) دانشجویی دانشگاه آزاد چه می‌دانید؛

مبلغ وام دانشجویی برای ورودی‌ها چقدر است؟/ وام‌‌های ویژه برای دانشجویان ورودی‌ ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از وام‌های صندوق‌ رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بهره‌‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار صنفی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، هزینه‌های دانشـگاه آزاد اسـلامی به‌عنوان مؤسسـه غیرانتفـاعی از محـل شـهریه دانشـجویان و کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، دانشجویان در آغاز هر نیمسال تحصیلی مبلغی به‌عنوان شهریه ثابت، مبلغـی نیـز بـه ازای هر واحد درسی به‌عنوان شهریه متغیر پرداخت می‌کنند. که میزان آن قبل از شروع هرسال تحصیلی با تصویب هیئت‌امنای استانی دانشگاه اعلام می‌شود.

تسهیلات مالی دانشجویی دانشجویان کاردانی، کارشناسی ارشد و دکتری

قرض‌الحسنه‌ها ازنظر مدت‌زمانی بـه سـه دسته‌کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌گردند. قرض‌الحسنه کوتاه‌مدت حـداکثر ۶ مـاه، قرض‌الحسنه میان‌مدت حداکثر ۱۲ ماه، قرض‌الحسنه بلندمدت حـداکثر ۶۰ ماه و قرض‌الحسنه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در زمـان تحصیل دانشجو تسویه می‌گردند.

 وام‌های کوتاه‌مدت

وام‌ها به‌صورت کوتاه‌مدت و سه تا ۶ ماهه بدون بهره بوده و تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه‌حساب شود وام کوتاه‌مدت شهریه فاقد کارمزد است.

 وام‌های میان‌مدت

این‌گونه تسهیلات به دانشجویانی تعلق می‌گیرد کـه بـرای بازپرداخت نیاز به مهلت بیشتری دارند و از محـل اعتبـارات شُعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحدها طبق ضـوابط و مقررات مربوط در اختیار دانشجو گذاشته می‌شود و در زمـان تحصیل دانشجو تسویه می‌شود.

وام‌های بلندمدت به دو دسته منابع داخلی و منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این نوع تسهیلات در اختیار دانشجویانی قرار می‌گیرد که در حین تحصیل قادر به تأمین و پرداخت شهریه و اقسـاط قرض‌الحسنه خود نمی‌باشند.

تسهیلات اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

عنوان واممقاطع تحصیلیمبلغ تسهیلاتکارمزدتعداد اقساط
بلند مدت شهریهکاردانی۵۰۰ هزار تومان۴درصدحداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت از تحصیل
بلند مدت شهریهکارشناسی۵۰۰ هزار تومان۴درصدحداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت از تحصیل
بلند مدت شهریهکارشناسی ارشدیک‌میلیون تومان۴درصدحداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت از تحصیل
بلند مدت شهریهدکتری تخصصی۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان۴درصدحداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت از تحصیل

تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ملی ایران :

مقاطع تحصیلیمبلغ تسهیلاتکارمزدتعداد اقساط
کارشناسیدو میلیون و پانصد هزار تومان% ۱۴حداکثر ۶۰ ماه
کارشناسی ارشد۵ میلیون تومان% ۱۴حداکثر ۶۰ ماه
دکتری۱۰ میلیون تومان% ۱۴حداکثر ۶۰ ماه

انواع قرض‌الحسنه شامل کمک‌هزینه تحصیلی، ازدواج و وام ضروری می‌شود.

کمک‌هزینه تحصیلی بابت تأمین بخشی از اجاره مسکن دانشجویان در طول مدت تحصیل صرفاً جهـت مسـکن با بازپرداخت ۱۲ ماهه پرداخت می‌شود.همچنین این وام در طـول سال یک‌بار و برای دانشـجویان غیربومی است.

کمک‌هزینه ازدواج از محل منابع صندوق رفاه و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق می‌گیرد کـه در زمـان دانشجویی متأهل شده باشند. یک‌بار در طول تحصیل و جهت ازدواج اول پرداخت می‌شود. دانشجویان حـداکثر یـک سـال پس از تاریخ عقدنامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند.

بانک‌های عامل اعطای تسهیلات ازدواج دانشجوییمبلغ تسهیلات کارمزدتعداد اقساط
پست بانکیک‌میلیون ریال۱۱ درصد۳۶ ماهه
کار آفرینی امیدیک‌میلیون۴ درصد۳۶ ماهه

وام ضروری صرفاً جهت عمـل جراحـی، بستری در بیمارستان، هزینه دارو بیماری‌های خاص و زایمـان است.

گفتنی است این مورد برای تمامی دانشجویان در تمـام مقـاطع و بـرای نظـام آموزشی تمام‌وقت یا پاره‌وقت یکسان اعمال می‌گردد لـذا بـه افــرادی کــه در ایــن دوره ثبت‌نام می‌نمایند توصــیه می‌شود.

تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی :

عنوان واممبلغ تسهیلاتکارمزدتعداد اقساط
مسکن مجرد: ۵۰۰هزار تومان متأهل: ۷۰۰ هزار تومان ۲/۵ درصدیک ساله
ضروری یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان۲/۵ درصد۲۰ قسط در حین تحصیل
کوتاه مدت ۵۰ درصد کل شهریه۲/۵ درصدحداکثر ۴ قسط در طول یک ترم
میان مدت ۵۰ درصد کل شهریه۲/۵ درصدحداکثر ۲۰ قسط در حین تحصیل
بلند مدت ۵۰ درصد کل شهریه۲/۵ درصدحداکثر ۳۶ ماهه بعد از فراغت از تحصیل
قرض‌الحسنه ازدواج یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان۲/۵ درصد۲۰ قسط حین تحصیل
قرض‌الحسنه تحصیل مجرد: ۵۰۰ هزار تومان متأهل: ۶۰۰ هزار تومان ۲/۵ درصد۹ ماه متوالی در طول تحصیل

برچسب ها: