ویژه های خبری :
سامانه مرکز نظارت،ارزیابی،بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه

سامانه مرکز نظارت،ارزیابی،بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه

رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت دولتی

ثبت نام براساس سوابق تحصیلی

ثبت نام براساس سوابق تحصیلی

پذیرش بدون آزمون دانشجو

پذیرش بدون آزمون دانشجو

اطلاعیه هاRSS
راهنمای ورود به سامانه آموزش مجازی
۲۲ اسفند ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

راهنمای ورود به سامانه آموزش مجازی

سامانه آموزش مجازی دانشگاه به آدرس زیر در دسترس می باشد منوی اصلی وب سایت دانشگاه– منوی سامانه ها، سامانه آموزش مجازی پس از انتخاب و جهت ورود به سامانه آموزش مجازی نام کاربری: شماره دانشجویی an   رمز عبور: شماره دانشجویی وارد می شود  مثال نام کاربری: ۹۸۱۲۳۴۵۶ an رمز عبور: ۹۸۱۲۳۴۵۶ دانشجوی گرامی …..

ویژه های خبریRSS
راهنمای ورود به سامانه آموزش مجازی
۲۲ اسفند ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

راهنمای ورود به سامانه آموزش مجازی

سامانه آموزش مجازی دانشگاه به آدرس زیر در دسترس می باشد منوی اصلی وب سایت دانشگاه– منوی سامانه ها، سامانه آموزش مجازی پس از انتخاب و جهت ورود به سامانه آموزش مجازی نام کاربری: شماره دانشجویی an   رمز عبور: شماره دانشجویی وارد می شود  مثال نام کاربری: ۹۸۱۲۳۴۵۶ an رمز عبور: ۹۸۱۲۳۴۵۶ دانشجوی گرامی …..

راهنمای ورود به سامانه آموزش مجازی

سامانه آموزش مجازی دانشگاه به آدرس زیر در دسترس می باشد منوی اصلی وب سایت دانشگاه– منوی سامانه ها، سامانه آموزش مجازی پس از انتخاب و جهت ورود به سامانه آموزش مجازی نام کاربری: شماره دانشجویی an ...

اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی: رؤسای مراکز استان و واحدهای دانشگاه نسبت به فعالیت کارکنان تا پایان سال به صورت شیفت‌بندی و دورکاری توجه ویژه داشته باشند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به روسای استان ها و واحدهای این دانشگاه تاکید کرد که درخصوص فعالیت کارکنان دانشگاه تا پایان سال به صورت شیفت بندی و در صورت لزوم دورکاری توجه ویژه داشته باشند. روابط عمومی دان...