ویژه های خبری :
ثبت نام بدون آزمون دانشگاه

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه

سامانه مرکز نظارت،ارزیابی،بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه

سامانه مرکز نظارت،ارزیابی،بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه

رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت دولتی

پذیرش بدون آزمون دانشجو

پذیرش بدون آزمون دانشجو

اطلاعیه هاRSS
فردا؛ آخرین مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
۴ مرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

فردا؛ آخرین مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای ثبت‌نام نقل و انتقال واحد دانشگاهی خود برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تا فردا (یکشنبه ۵ مرداد) فرصت دارند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ فردا (یکشنبه ۵ مرداد) به پایان می‌رسد. متقاضیان…..

ویژه های خبریRSS
فردا؛ آخرین مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
۴ مرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

فردا؛ آخرین مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای ثبت‌نام نقل و انتقال واحد دانشگاهی خود برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تا فردا (یکشنبه ۵ مرداد) فرصت دارند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ فردا (یکشنبه ۵ مرداد) به پایان می‌رسد. متقاضیان…..

فردا؛ آخرین مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای ثبت‌نام نقل و انتقال واحد دانشگاهی خود برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تا فردا (یکشنبه ۵ مرداد) فرصت دارند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مهلت ثبت‌ن...

فردا؛ آغاز ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی وکارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی _ مهرماه ۹۹ از فردا آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، با تو...

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی: رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (مرحوم دکتر حبیبی) را منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی...